Strona główna / Projekty UE
Down
Projekty UE
UE

Tytuł projektu:
„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.”

Beneficjent:
KOMARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel projektu:
„Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego KOMARKO oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej dedykowanej opracowaniu innowacji produktowych: kapsułek, tabletek oraz form płynnych o kontrolowanym uwalnianiu dla suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.”

Całkowita wartość projektu: 13 591 500,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 11 050 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 4 420 000,00 PLN

Planowane efekty: Głównym rezultatem zaplanowanych prac B+R będzie opracowanie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, posiadających właściwości kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych w nich zawartych. Wytworzenie takich form o kontrolowanym uwalnianiu jest korzystne dla wspierania zdrowia klientów, głównie ze względu na wielkość i częstotliwość przyjmowanej dawki substancji aktywnej.

Open