Zapytanie ofertowe nr 5 – zakończone

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 : Dostawa fabrycznie nowego środka trwałego: mieszalnik homogenizujący, 1 szt.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107727