Rozstrzygnięcie – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019

Wybór Dostawcy  fabrycznie nowego środka trwałego: Wózek widłowy wewnętrzny ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 z dnia 14.02.2019