Jakość

Firma „KOMARKO” Sp. z o. o. powstała w 2010 roku w Ożarowie Mazowieckim zajmuje się produkcją kontraktową suplementów diety oraz produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, tabletek, saszetek, proszków, granulatów a także form płynnych takich jak krople, zawiesiny i roztwory.

Poprzez realizowanie Polityki Jakości firma KOMARKO dąży do stałego podnoszenie jakości świadczonych usług, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów. Od 2015 roku firma posiada certyfikat HACCP wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Prawidłowość funkcjonowania i spełnienie wymagań jest potwierdzane corocznymi, niezależnymi audytami jednostki certyfikującej.

Bezpieczeństwo produktów jest naszym najważniejszym priorytetem. Dążymy do utrzymania najwyższych standardów w zakresie produktu, procesu i bezpieczeństwa pracy.

O najwyższy standard oferowanych produktów dba firmowy Dział Kontroli Jakości. Do jego zadań należy m.in. całościowy nadzór nad procesem produkcyjnym, kwestiami związanymi z transportem i magazynowaniem, a także certyfikacją i współpracą z lokalnym oddziałem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe zadania realizowane w ramach procesu kontroli jakości polegają m.in. na przeprowadzaniu szeregu badań i analiz mających na celu ocenę jakości wytwarzanych produktów, bieżącego monitorowania procesu produkcyjnego pod kątem zgodności ze specyfikacją technologiczną przyjętą dla konkretnego produktu czy badaniem stabilności produkowanych suplementów diety oraz produktów specjalnego przeznaczenia.

Starając się zapewnić najwyższy standard świadczonych usług, a tym samym gwarantować klientom wysoką jakość oferowanych produktów, korzystamy wyłącznie z surowców dostarczanych przez kwalifikowanych dostawców. To produkty, których jakość została potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Ponadto współpracujemy z akredytowanymi, liczącymi się na rynku, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Dzięki temu mamy większą pewność, że oferowane przez nas produkty spełniają rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa zgodne z certyfikatem HACCP, a także z ogólnymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Co warte podkreślenia, nasz zakład znajduje się pod stałym nadzorem lokalnej Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Warto również wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z myślą o bezpieczeństwie klientów naszej firmy, przechowujemy próby archiwalne wszystkich materiałów opakowaniowych oraz każdej serii wytwarzanych przez nas produktów.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości oferty cały proces produkcji podlega ścisłej kontroli, a próbki suplementów i produktów specjalnego przeznaczenia poddawane są szeregowi badań i analiz. Zlecamy m.in. badania mikrobiologiczne, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), sprawdzamy parametry fizyko-chemiczne produktów i kontrolujemy je pod kątem obecności metali ciężkich. Dodatkowo na bieżąco monitorujemy warunki przechowywania oraz transportu, tak by całość procesu była zgodna z wymogami technologicznymi właściwymi dla konkretnego produktu. Wszystko w celu zachowania jego wysokiej jakości, powtarzalności, skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania.

Załączniki:

  Komarko 18 RA HACCP Certificates pl Komarko 18 RA HACCP Certificates en Polityka jakości KOMARKO

banner fundusz

 

logo min
Wszystkie prawa zastrzeżone

KOMARKO Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kierbedzia 8
skrytka pocztowa nr 68


+48 22 722 42 56
+48 22 722 38 89
komarko@komarko.pl
Stroną zarządza AP SERVICE Sp. z o.o.