FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

DZIAŁANIE 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Komarko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym ogłasza rozpoczęcie realizacji Projektu :

 „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”,

Numer Projektu : POIR.02.01.00-00-0075/16-00

Komarko Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim od 2003 roku prowadzi działalność związaną z produkcją kontraktową suplementów diety. Firma stosuje standardy farmaceutyczne, a suplementy produkowane są z wyprzedzeniem obecnie wymaganych standardów dotyczących produkcji żywności przewidzianych przez prawo. Szczegóły: http://www.komarko.pl/o-nas/ Komarko prowadzi też działalność badawczo – rozwojową w trybie projektowym. Z uwagi na zidentyfikowany potencjał B+R Wnioskodawcy zdecydowano, że wskazane jest utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej dedykowanej działalności B+R. Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego jest głównym celem projektu. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i wykorzystaniu przewidywanych do uzyskania wyników prac B+R możliwe będzie zaoferowanie na rynku międzynarodowym nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 591 500,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu 4 420 000,00 PLN

Miejsce realizacji projektu: Województwo mazowieckie, podregion warszawski zachodni, powiat warszawski zachodni, gmina: Ożarów Mazowiecki, miejscowość: Ożarów Mazowiecki (kod: 05-850), ul. Kierbedzia 8.

Zapytania ofertowe

banner fundusz

 

logo min
Wszystkie prawa zastrzeżone

KOMARKO Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kierbedzia 8
skrytka pocztowa nr 68


+48 22 722 42 56
+48 22 722 38 89
komarko@komarko.pl
Stroną zarządza AP SERVICE Sp. z o.o.