Produkcja Kontraktowa Suplementów Diety

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Fundusze

 

Zakład produkcyjny firmy Komarko Sp. z o.o. powstał w czerwcu 2010 roku w oparciu o dofinansowanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Oś Priorytetowa I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.5: Rozwój przedsiębiorczości, tytuł: „Budowa i wyposażenie nowoczesnego zakładu wytwarzania i konfekcjonowania środków czystości, kosmetyków, produktów leczniczych i suplementów diety w Ożarowie Mazowieckim”. Innowacyjność naszego projektu została doceniona i wysoko oceniona czego wynikiem jest nasza obecność w gronie beneficjentów RPO WM 2007-2013. W ramach inwestycji oprócz budowy i wyposażenia budynku produkcyjnego zakupione zostały nowoczesne linie produkcyjne oraz wyposażenie laboratorium. Nabyte maszyny charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i nowoczesności. Umożliwiają bezpieczną pracę i dają możliwość zatrudnienia przy ich obsłudze osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji inwestycji zatrudnienie w naszej firmie znalazło kilkunastu nowych pracowników. Nowe produkty i usługi wprowadzone w wyniku realizacji projektu:

  • usługa przemysłowego przerobu – produkty medyczne i suplementy diety; formy suche i płynne,
  • usługa tabletkowania produktów medycznych i suplementów diety; formy suche,
  • usługa kapsułkowania produktów medycznych i suplementów diety; formy suche,
  • usługa blistrowania lub zliczania produktów medycznych i suplementów diety; formy suche,
  • usługa konfekcjonowania płynnych produktów medycznych i suplementów diety,
  • usługa pakowania produktów medycznych i suplementów diety; formy suche i płynne,
  • usługa etykietowania produktów medycznych i suplementów diety ; formy suche lub płynne,
  • usługa laboratoryjna – opracowanie dokumentacji technologicznej wytwarzania produktów medycznych i suplementów diety,
  • usługa laboratoryjna – testy stabilizacyjne i opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Standard produkcyjny uzyskany w nowo powstałym zakładzie pozwala na wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania produkcją GMP, gwarantującą wysoką jakość produktów i oferowanych usług. banner_fundusz